Birimimiz

HakkımızdaAdıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve doğrudan rektörlüğe bağlı bir birimdir. Üniversitemiz ile kamu kurum ve kuruluşları; küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi kuru ...Kalite PolitikamızADYÜ-TTO; bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacı ile ilgili mevzuat, kalite normları, prosedürleri ve hizmet süreçleri çerçevesinde; iç ve dış paydaşlar arası Ar-Ge ve yenilik odaklı iş birliklerini farkındalık oluşturarak planl ...Misyon & VizyonMisyon Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği mekanizmalarını kullanarak, sanayi ile birlikte çalışılmasını ve sanayiye uygulanma potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesinde köprü görevi üstlenmek. Araştırmacılarımızın ulusal ve ulus ...Hizmetlerimiz M.1. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim TTO faaliyetlerini tüm paydaşlara tanıtmak, Ulusal/Uluslararası hibe, ödül/ üsi destek program/olanaklarını duyurmak, Üniversitesi'nin iş dünyasına yö ...Kalite Hedefleri2020 Yılı Gerçekleştirilen Kalite Hedefleri 2021 Yılı Gerçekleştirilen Kalite Hedefleri 2021 Yılı Birim Kalite Hedefleri 2022 Yılı Birim Kalite Hedefleri Hedef Eylem Planları2021 Yılı Hedef Eylem Planı (PLN-01)  2022 Yılı Hedef Eylem Planı (PLN-01)-1 2022 Yılı Hedef Eylem Planı (PLN-01)-2 2022 Yılı Hedef Eylem Planı (PLN-01)-3   Proses Planlaması2022 Yılı Proses Planlaması ADYÜ TTO'nun Mesajı Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ TTO), araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yapan kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında köprü vazifesini üstlenmiş bir arayüzdür. ADY ...ADYÜ TTO Yönetmeliği ADYÜ TTO Yönetmeliği Dilek Öneri FormlarıADYÜ-TTO; Kalite politikası gereği gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve sunduğu hizmetlerin “Sürekli İyileştirilmesi” yoluyla; “İç ve Dış Paydaşlarımızın Memnuniyetine” odaklanan, süreç bazlı, fırsat-risk temelli, çağdaş bir yönetim tekniği ve felsefesi ...

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.