Hizmetlerimiz

M.1. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
TTO faaliyetlerini tüm paydaşlara tanıtmak, Ulusal/Uluslararası hibe, ödül/ üsi destek program/olanaklarını duyurmak, Üniversitesi'nin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkânlarını tanıtmak, Özel sektör ve akademisyenlere yönelik Ar-Ge ve inovasyon işbirlikleri oluşturmak gibi bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.
M.2. Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri
Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütme desteği verilmektedir.
M.3. Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri
Adıyaman Üniversitesinin teknolojik altyapısı ve bilgi birikiminin, Ar-Ge danışmanlık ve Ar-Ge proje ortaklıkları şeklinde, sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına sunulması, verimli biçimde yürütülmesi ve başarı ile sonuçlanması için çalışmalar yürütülmektedir.
M.4. Fikri Hak Süreçleri Destek Hizmetleri
Akademisyenlerimizin proje çıktılarından doğan fikri ve sınai haklarının korunması ve sanayi kuruluşlarına lisanslanması için destek oluyor, fikri ve sinai mülkiyet hakları portföyü yönetilmektedir.
M.5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri
Girişimci, öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarının yeni ürün ve teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması için şirketleşme ve girişimcilik destekleri verilmektedir.

 

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.