Hizmetlerimiz

 

 

M.1. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Üniversite içindeki ve iş dünyasındaki paydaşların, Ar-Ge projeleri yürütülmesi, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirilmesi, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amacıyla aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

  • TTO faaliyetlerini tüm paydaşlara tanıtmak
  • Ulusal/Uluslararası hibe, ödül/ üsi destek program/olanaklarını duyurmak
  • Üniversitesi'nin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkânlarını tanıtmak
  • Özel sektör ve akademisyenlere yönelik Ar-Ge ve inovasyon işbirlikleri oluşturmak

M.2. Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütme desteği verilmektedir.

M.3. Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri

Adıyaman Üniversitesinin teknolojik altyapısı ve bilgi birikiminin, Ar-Ge danışmanlık ve Ar-Ge proje ortaklıkları şeklinde, sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına sunulması, verimli biçimde yürütülmesi ve başarı ile sonuçlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

M.4. Fikri Hak Süreçleri Destek Hizmetleri

Akademisyenlerimizin proje çıktılarından doğan fikri ve sınai haklarının korunması ve sanayi kuruluşlarına lisanslanması için destek oluyor, fikri ve sinai mülkiyet hakları portföyü yönetilmektedir.

M.5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

Girişimci, öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarının yeni ürün ve teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması için şirketleşme ve girişimcilik destekleri verilmektedir.

 

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.