Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim Modülü

Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim birimimiz;  Üniversitemizin sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların, işbirliği imkânlarının akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına tanıtılması,  işbirliklerinin oluşturulması için gereken iletişim köprüsünün kurulması ve hedef kitlede farkındalık oluşturulması amacıyla faaliyetler yürütmektedir.

Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim birimimiz ile amaçlanan;

  • Üniversite ve ADYÜ TTO’nun faaliyetlerinin, hedef kitleye ve paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler vb.) tanıtılması ve modül hizmetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması,
  • Hedef kitlenin ve paydaşların Üniversitemizin ve ADYÜ TTO’nun yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi,
  • TTO personelinin niteliklerinin artışı ve hedef kitle üzerindeki farkındalığın oluşumu amacı ile eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi,
  • Adıyaman Üniversitesi’nin Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile iş dünyasına tanıtılması,
  • Teknoloji transferi, Ar-Ge ve girişimcilik konularında farkındalığın oluşturulması,
  • TTO çalışanlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

 

FAALİYETLER

Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri:

 

ADYÜ TTO yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı/görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal alanda tanıtımının yapılması,
ADYÜ TTO’nun faaliyetlerinin ve hizmet kalemlerinin; araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, girişimciler, girişimci adayları ve iş dünyasına web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak tanıtılması ve duyurulması,
Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler düzenlenmesi,
Üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncel bir araştırmacı ilgi alanları kataloğunun oluşturulması,
Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile TTO’un verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık yaratılması,

 

Bilgilendirme Faaliyetleri:

 

Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-Sanayi Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,
Üniversite genelinde akademik birim toplantıları organizasyonu,
  • Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve ADYÜ TTO personeline yönelik eğitim, konferans, seminer, çalıştay, bilgi günü workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje pazarı ve proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,  

 

Eğitim Faaliyetleri:

ADYÜ TTO bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında eğitimlere katılması, ADYÜ TTO kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi,
TTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi,

Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO akademisyenlerine talepleri doğrultusunda sanayiye dönük teknik eğitimler,

Yenilikçilik, proje hazırlama, markalaşma ve şirketleşme eğitimleri,
Girişimcilik, fikri mülkiyet, proje yönetimi vb. konularda eğitimler,

 

konularında hizmet veren birimdir.

 

 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanı

Öğr. Gör. Melek DEMİR

e-posta: melekdemir@adiyaman.edu.tr

Dahili: 2708

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.