Hakkımızda

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve doğrudan rektörlüğe bağlı bir birimdir.
 • Üniversitemiz ile kamu kurum ve kuruluşları; küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları; sivil toplum kuruluşları arasında Ar-Ge ve yenilikçilik açısından iş birliği yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitemiz akademisyen ve araştırmacılarının kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, mentörlük vb. gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak,
 • Üniversitemiz bünyesinde akademisyenler ve araştırmacılar tarafından üretilen bilgi ve yapılan buluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) kanunu kapsamında başvurusunu yapmak,
 • Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret vb. fikri-sınai haklar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 • Üniversitemiz bünyesinde tescillenmiş veya başvuruş yapılmış patentlerin lisanslama çalışmalarını yaparak ticarileşmesini sağlamak,
 • Ülke ve Üniversitemiz Ar-Ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak,
 • Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının (TÜBİTAK, KOSGEB, İKA, GAP İdaresi, AB, vb.) tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Üniversitemiz içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak,
 • Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek,
 • Başta bölge TTO’ları olmak üzere diğer TTO’lar ile iş birliği içerisinde çalışarak ulusal/ uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları hazırlamak.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.