Modüller

Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim ModülüTanıtım, Farkındalık ve Eğitim birimimiz;  Üniversitemizin sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların, işbirliği imkânlarının akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına tanıtılması,  işbirliklerinin oluşturulması için gereken iletiş ...Proje Destek ModülüADYÜ TTO Proje Destek Programları Modülü Proje Destek Modülü (PDM), Adıyaman Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi altında faaliyet gösteren bir birimdir. PDM, d ...Üniversite Sanayi İşbirliği ModülüÜniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, akademisyenler ile sanayi ...Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Modülü Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin temel amacı; Adıyaman Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri ile özel kuruluşlar için fikri mülkiyet haklarının korunmasında bütün süreçlerde yer almak, bu hususta farkındalık oluş ...Girişimcilik ve Şirketleşme ModülüModül kapsamında yapılan faaliyetler: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi, Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına yardı ...

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.