Proje Destek Modülü

ADYÜ TTO Proje Destek Programları Modülü

 • Proje Destek Modülü (PDM), Adıyaman Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi altında faaliyet gösteren bir birimdir.

 • PDM, daha önce proje yazmış / yürütmüş / hakemlik ve/veya panelistlik yapmış akademisyenlerimizden faydalanarak bilginin ve tecrübenin aktarımını talep eden tüm araştırmacılara sağlanmaktadır.

 • PDM teknik konulardaki proje destek ihtiyaçlarına oluşturduğu tecrübeli, daha önce proje yazmış veya proje süreçlerine hâkim akademisyen havuzu ile karşılık verir.

 • Ulusal ve uluslararası proje çağrıları ve bu çağrılara ilişkin güncellemeleri takip edilir ve ilgililere duyurulur. (TÜBİTAK, HORIZON 2020 v.b.)

 • PDM TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Kalkınma Ajansı (İpekyolu, Dicle, Karacadağ v.b.) gibi kurumların resmi iletişim noktasıdır. Bu kurumlardan gelen proje destek taleplerini takip eder, yanıtlar ve çağrıların doğru kişilere doğru zamanda ulaşmasını sağlar.

 • PDM, katma değer sağlayabilecek disiplinler arası projelerde doğru kişilerin bir araya gelmesinde anahtar rol oynar. Başka bir deyişle, akademisyenler arası eşleştirmeler yapar, bir araya geldiğinde yüksek, değerli, verimli çıktı sağlayacak bilgi hazinesi akademisyenler için köprü görevi üstlenir ve bu yöndeki ihtiyacı karşılar.

 • PDM, projesini hazırlamış ve herhangi bir programa sunma aşamasına gelmiş akademisyenlere projenin ön değerlendirmesini (yani ilgili çağrıya uygunluğunu kontrol eder ve uygun değilse başka bir program önerisi) yaparak usul açısından inceleyerek destek olur.

 • PDM, bilimsel projelerin yazım sürecinde projelerin doğru yazılmasına arayüz olarak yardımcı ve rehber olur.

 • PDM Adıyaman Üniversitesindeki araştırmacıların yapacakları proje başvuruları birim öncülüğünde yapılır, ön değerlendirmeden son imzaya kadar olan tüm süreçte proje takip görevi üstlenir.

 • Desteklenmesi uygun görülen projelerin birim ve proje yürütücüleri arasında işlemlerin yasal olarak korunması adına sözleşme imzalanır ve PDM birimi tarafından üniversitenin hukuk müşavirliğine inceletilir ve ardından yetkililere imzalatılır. İmza süreci de tamamlanan destek almış projeler üniversite içerisinde yer alan ilgili proje yönetim birimine havale edilir.

 • PDM büyük çoğunlukla aşağıda başlıkları verilen destekleri kapsamaktadır.
  • TÜBİTAK Projeleri(ARDEB, BİDEB, TEYDEB v.b.)
  • Kalkınma Ajansı Projeleri (İpekyolu, Dicle, Karacadağ v.b.)
  • KOSGEB Projeleri

 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.