ADYÜ TTO'nun Mesajı

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ TTO), araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yapan kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında köprü vazifesini üstlenmiş bir arayüzdür. ADYÜ TTO TRC1 bölgesindeki gerek kamu gerekse sanayi işbirliklerinde önemli bir arayüz olmayı hedeflemiştir.
Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi;
  • Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak;
  • Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek,
  • Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek,
  • Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak,
  • Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmayı, amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda teknoloji transferi; üniversiteler ve sanayiciler arasında bilgi, deneyim etkileşimi içeren geniş ve kapsamlı bir süreçtir. Ülkemizde yapılan çoğu akademik araştırma hiç ticarileşemeden kaybolup gitmektedir. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojiyi sanayiye aktarmak için doğru mekanizmalardır. Ayrıca ekonomik büyümede kamu, üniversite ve sanayi (KÜSİ) üçlüsünün birbirleriyle etkileşmelerinin önemli bir etkisi vardır. Bu işbirlikleri zor ama ekonomik kalkınma için en etkili teknoloji transfer yöntemidir.
ADYÜ TTO'nun kurulmasıyla birlikte bu ofis, 5 modülde (Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi, Destek Programları Birimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme Birimi, Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi)  faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmıştır. ADYÜ TTO; TRC1 (Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) Bölge Üniversiteleri ve illerindeki yerel mekanizmaların yanında mevcut KOBİ’ler ve girişimcilere destek sağlayacak, ikili işbirliği fırsatı sunacak ve akademik bilgiyle girişimci gücünü birleştirecektir.
 
Doç. Dr. Seval UYANIK
ADYÜ TTO MÜDÜRÜ

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.