Misyon & Vizyon

Misyon
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği mekanizmalarını kullanarak, sanayi ile birlikte çalışılmasını ve sanayiye uygulanma potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesinde köprü görevi üstlenmek. Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlardan yararlanan Akademisyen ve Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paydaşlarımız ve üniversitemiz açısından etkin bir şekilde yönetimini sağlamak. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütme desteği vermek.
Vizyon
Adıyaman Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ticarileştirerek ülke ve bölge ekonomisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamasına katkı sağlamaktır.
Stratejik Öncelikler
Bilimsel ve ekonomik etkisi yüksek araştırmalar yapmak, proje ve patent sayısını arttırmak, üniversite sanayi işbirliği kapsamında faaliyetler yürütmek.
Değerlerimiz,
  • Paylaşımcılık,
  • Sürekli iyileştirme,
  • Toplumsal yararlılık,
  • Bilimsellik,
  • Adalet ve güvenilirlik,
  • Sürdürülebilir kalite,
  • Şeffaflık ve izlenebilirlik,
  • Çevreye duyarlılık.
Paydaşlarımız
  • İç paydaşlar; Akademisyenler, araştırmacılar,öğrenciler, araştırma birimleri.
  • Dış paydaşlar; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Bilim Sanayi İl Müdürlüğü, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET), Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Adıyaman KOSGEB, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM), Adıyaman  Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Ticaret Borsası, Sanayi Kuruluşları, Firmalar.
 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.